Kunstgruppen Djurs
Kunstgruppen Djurs

Kunstgruppen Djurs

Kunstgruppen Djurs har 29 kunstnere og kunsthåndværkere fra Djursland s0m medlemmer.

Kunst på Djursland

Kunstgruppen Djurs henvender sig til kunstinteresserede, kunstnere og kunsthåndværkere på hele Djursland – også børn og unge…

Kunstnerprofiler

Se kunstnerprofiler med individuelle præsentationer af kunst og kunsthåndværk i det virtuelle galleri.
Vælg på menuen  maleri – foto – kreamik og skulptur -for at se profiler

Følg Kunstgruppen Djurs arrangementer på Djurslive.dk

Foreningens formål er at arbejde for udbredelse af og forståelse for kunst,
kunsthåndværk og kunstneriske værdier gennem
  • Udstillinger med såvel lokale som indenlandske og udenlandske kunstnere
  • Foredrag og kurser
  • Kunstnerbesøg og ekskursioner mv.
  • Fokus på vækstlaget blandt børn og unge
  • Emnet kunst skal opfattes i videste forstand.
 Uddrag af vedtægter for Kunstgruppen Djurs. læs mere på https://kunstgruppendjurs.dk/om-os/vedtaegter/
MEDLEMMER
§ 4
Som medlem af foreningen kan optages følgende:
Interessemedlem
Interessemedlemmer : Som medlem af foreningen kan optages enhver person eller institution. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
Kunstgnermedlem
Kunstnermedlemmer : Kunstnere, kunsthåndværkere eller personer der fuldtids eller deltids arbejder seriøst, selvstændigt og kontinuerligt som skabende/udøvende kunstnere og kunsthåndværkere af enhver art. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen og efterfølgende godkendelse af Optagelses- & udstillingsudvalg
Børne- og ungemedlemmer: Som ”Børne- og ungemedlemmer” af foreningen kan optages ethvert barn eller ung mellem 0-16 år.
§ 5
Man er medlem af foreningen, når kontingent er betalt. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Tilbagebetaling af indbetalt kontingent kan ikke finde sted.
§ 6
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Et
medlemskab er personligt.
UDSTILLINGER
§ 7
For at kunne udstille i foreningens regi, må et medlem (særligt inviterede
kunstnere dog undtaget) have betalt fuldt kontingent for det regnskabsår, i
hvilket udstillingen finder sted, samt ved bindende underskrift at have
accepteret de af bestyrelsen vedtagne udstillingskriterier.