Kunstfoto fra Kunstgruppen Djurs byder på tre spændende kunstfotografers arbejde.